Regulamin Solid Club


Regulamin serwisu internetowego www.solidclub.pl. Wersja aktualna od dnia 02.04.2010 roku

I. Definicje
Serwis. Serwis internetowy pod domeną www.solidclub.pl, należącą do Solid, zawierający Materiały Informacyjne, Reklamowe i Prezentacje Partnerów.
Użytkownik. Osoba fizyczna i prawna, która jest klientem lub pracownikiem firmy Solid Security, uprawniona do korzystania z Ofert Specjalnych Partnerów Serwisu.
Partner: firma, której Oferta Specjalna jest opublikowana w Serwisie, i z której mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy.
Oferta Specjalna: oferta handlowa Partnera, o której materiały informacyjne i reklamowe są opublikowane w Serwisie, zawierająca preferencję dla Użytkowników i udostępniona tym Użytkownikom. Oferta Specjalna musi zawierać cechy odróżniające ją od standardowej oferty Partnera, wyrażone obniżoną ceną lub/i innymi parametrami.

I. Informacje Ogólne

§1

Właścicielem serwisu internetowego www.solidclub.pl jest Solid Group Sp. z o.o sp. k. zwany dalej Solid.

§2

Zamówienie w serwisie internetowym http://www.solidclub.pl może złożyć każda osoba fizyczna oraz prawna która jest uczestnikiem programu solidclub prowadzonego przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k. .

§3

Zamówienia są realizowane i dostarczane na terenie Polski.

§4

Zawartość serwisu internetowego www.solidclub.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§5

Klient, wysyłający formularz kontaktowy, informuje Partnera, że jest zainteresowany produktami lub usługami, zgodnymi z informacjami zawartymi na ich temat znajdującymi się w momencie wysłania formularza w katalogu produktów i usług dostępnym w serwisie www.solidclub.pl.

§6

Oferty przedstawione w katalogu produktów dostępnym w serwisie www.solidclub.pl, obowiązują do wyczerpania zapasów. Partner zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do katalogu przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

§7

Wysłanie formularza kontaktowego w serwisie internetowym www.solidclub.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§8

Partnerzy oświadczają, że produkty sprzedawane za pośrednictwem katalogu produktów www.solidclub.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Solid nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. Solid nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie produktów. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie są przykładowymi i służą prezentacji konkretnych produktów.

§8


Użytkownikiem Serwisu internetowego www.solidclub.pl automatycznie staje się każdy klient Solid Security Sp. z o.o. lub Solid Group Sp. z o.o. sp. k. korzystający z usług wyżej wymienionych firm.

§9

Solid zastrzega sobie prawo do ogłaszania dodatkowych promocji lub akcji dla Użytkowników. Solid będzie informował Użytkowników o zasadach dodatkowych promocji lub akcji na Serwisie internetowym www.solidclub.pl oraz w postaci elektronicznej wysyłki na podane adresy email.

II. Korzystanie z rabatów na produkty i usługi Partnerów

§1

W celu skorzystania z określonego rabatu na produkt lub usługę należy:

II.1.1.Wypełnić formularz kontaktowy danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia przez Partnera przy odpowiedniej Ofercie Specjalnej Partnera.

II.1.2.Wygenerować dokument w formacie pdf przy odpowiedniej Ofercie Specjalnej Partnera i okazać go w punkcie sprzedaży Partnera w celu realizacji zamówienia

II.1.3.W celu zamówienia określonego produktu z Oferty Specjalnej Partnera należy wybrać z listy dostępnych produktów odpowiedni model i wpisać go w okno "Uwagi" w formularzu kontaktowym.